בחר מטבע:
בחר שפה:
צור ושלח איגרת חינם


אבני יזכור

אבנים אם הכתובת יזכור ותנצבה

בימים של עליה לקבר אנו זוכרים ומנציחם את אהובינו ויקירנו מעשה של מנהג הנחת אבן על המצבה מצא הרבה הסברים במורשת

מסיפור קבר שרה אשת יעקוב ודרך הקבלה וענינים של נשמות

עבור אלו שמחפשים משהו מיוחד בפקודם אם קבר יקירם

שקית אבני יזכור ותנצבה היא התוספת המיחודת לביקור ועליה לקבר 

אבני יזכור ותנצבה

₪ 69.00 (ILS)
: